Kullanım Koşulları
1. Giriş
1.1. Bilişim Sanayicileri ve İşadamları Derneği İksadi İşletmesi (“TÜBİSAD”) ile birliği
içerisinde olduğu ve Ak Elektrikli ve Elektronik Eşyaları teslim alarak TÜBİSAD’ın anlaşmalı
olduğu geri dönüşüm tesisine ve/veya yenileme merkezine ulaşrmakla yükümlü Toplama
Noktası tarandan yürütülen birliği kapsamında, ak elektrikli ve elektronik eşya (AEEE)
olarak ifade edilen, 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ak Yönemi
Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelikte yer alan ak tanımına uygun ve büyük ev eşyaları, küçük
ev aletleri, bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları, tükeci ekipmanları, aydınlatma
ekipmanları, elektrikli ve elektronik aletler (büyük ve sabit sanayi aletleri hariç olmak üzere),
oyuncaklar, eğlence ve spor ekipmanları, bbi cihazlar, izleme ve kontrol aletleri, otomatlar
kategorilerinde yer alan kullanım ömürlerini doldurmuş ürünleri TÜBİSAD’a ve/veya
TÜBİSAD’ın Toplama Noktası’na teslim etmek isteyen tüm kalımcılar (“Kalımcı”) aşağıdaki
hüküm ve şartlara tabidir. Lüen söz konusu ürünü/ürünleri teslim etmeden önce aşağıdaki
Kullanım Koşulları’nı dikkatlice okuyunuz.
1.2. Ürünü TÜBİSAD’a ve/veya TÜBİSAD’ın Toplama Noktası’na teslim ederek işbu koşulları
okuduğunuzu, anladığınızı ve bu koşullarla uygun hareket edeceğinizi kabul etmektesiniz.
2. Kullanım Koşulları
2.1. Kalımcı TÜBİSAD’a ve/veya TÜBİSAD’ın Toplama Noktası’na teslim edilen akları
teslim etmesi ardından geri alamayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
2.2. TÜBİSAD’a ve/veya TÜBİSAD’ın Toplama Noktası’nın kontrolünde olmayan bir neden ile
Kalımcı’nın teslim etmek istediği ürün TÜBİSAD’a ve/veya TÜBİSAD’ın Toplama Noktası
tarandan teslim alınamayabilir. Böyle bir durumda TÜBİSAD ve Toplama Noktası’nın herhangi
bir sorumluluğu bulunmayacakr. TÜBİSAD veya Toplama Noktası, z konusu toplama
faaliyenin kesinye uğraması, hata, ihmal, kesinhususunda herhangi bir sorumluluk kabul
etmez.
2.3. TÜBİSAD ile Toplama Noktası’nın birliğinin süresi taraarca belirlenecek olup
TÜBİSAD ve Toplama Noktası, iş birliğinin süresini her zaman uzatmakta ya da sonlandırmakta
serbesr.
2.4. Kalımcı tarandan teslim edilen elektronik aktan/aklardan kaynaklanan her türlü
risk ile yasal, idari ve cezai sorumluluk Kalımcı’ya air. Kalımcı’nın teslim eği elektronik
ak/aklar sonucu doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan TÜBİSAD veya Toplama
Noktası sorumlu değildir. Kalımcı, teslim eği elektronik akların kişisel verilerden, cari veya
cari olmayan her türlü veriden ari olduğunu kabul ve beyan eder. Aksi durumda TÜBİSAD,
Toplama Noktası, Taşıma Firması, geri dönüşüm tesisinin veya yenileme merkezinin söz konusu
üründe yer alabilecek herhangi bir kişisel, cari veya cari olmayan verinin kaybından,
işlenmesinden, verilerin bir başka 3. Kişinin eline geçmesinden, saklanmasından vs. sorumlu
değildir.
2.5. Kalımcı, gerçekleşreceği tüm işlemlerde işbu Kullanım Koşulları’nın hükümlerine,
kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacağını kabul ve taahhüt eder. Kalımcılar’ın,
bu Kullanım Koşulları’nı ihlal etmeleri, yukarıda belirlenlerle sınırlı olmamak üzere herhangi
bir yöntem ile işleyişi engelleyebilecek davranışlarda bulunmaları, işleyişi olumsuz etkileyecek
şekilde bilgisayar, internet teknolojilerini kullanarak hile yapıldığını ya da her ne şekilde olursa
olsun haksız yollardan kayıt oluşturulduğunu tespit etmesi durumda, güvenlikle ilgili herhangi
bir özelliğini devre dışı bırakma, buna müdahale etme veya bunu aşmaya çalışma ya da ilgili
herhangi bir sistemin saldırıya açıklığını yoklama, tarama veya test etme, üçüncü kişilerin
haklarına tecaz eden veya etme tehlikesi bulunan illerde bulunmaları durumunda veya
TÜBİSAD ve Toplama Noktası tarandan tayin edilecek nedenlerle ilgili Kalımcı’nın kalımı
durdurulabilir. Kalımcı’nın bu nedenle TÜBİSAD veya Toplama Noktası’ndan herhangi bir
talebi söz konusu olamaz. Kalımcı, ürünü teslim eği Toplama Noktası tarandan kullanılan
MOBİL APP yazılımının hizmetleri, kri mülkiyet hakları, tasarımı, menleri, imgeleri, html kodu
ve diğer kodlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları, her tür ayni ve
şahsi hakları, cari bilgi ve know-how'a yönelik tüm haklarının münhasıran TÜBİSAD’a ait
olduğunu bilmekte ve kabul etmektedir.
2.6. TÜBİSAD ve Toplama Noktası, işbu Kullanım Koşulları’nı önceden bir ihtara gerek
olmaksızın değişrme ve yeniden organize etme hakkını ve tüm işlemlerini durdurma hakkını
saklı tutar. Yapılan değişiklikler yayınlandıkları tarihten ibaren geçerli olacakr. Kalımcılar
ürünü/ürünleri teslim etmeleri ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu değişiklikleri takip
edebilmeniz için düzenli aralıklarla işbu Kullanım Koşulları’nı incelemenizi önermekteyiz.
2.6. TÜBİSAD toplama noktasına teslim edilen AEEE’ler mevzuatlara uygun şekilde yeniden
kullanım, geri dönüşüm, bertaraf işlemine tabi tutulması TÜBİSAD’ın sorumluluğundadır.
3. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme
İşbu Kullanım Koşulları’ndan kaynaklanacak ihlaar Türk Hukuku'na tabi olup, İstanbul
Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.